Elevance Health Inc (ELV)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 142 625 000 126 048 000 111 855 000 101 149 000 91 341 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 155 660 000 136 943 000 120 808 000 103 141 000 91 341 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 91,63% 92,04% 92,59% 98,07% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $142 625 000K ÷ $155 660 000K
= 91,63%


Analiza porównawcza

2022