Elevance Health Inc (ELV)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 155 660 000 136 943 000 120 808 000 103 141 000 91 341 000
Property, plant and equipment w tys. USD 4 316 000 3 919 000 3 483 000 3 133 000 2 735 000
Rotacja aktywów trwałych 36,07 34,94 34,69 32,92 33,40

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $155 660 000K ÷ $4 316 000K
= 36,07


Analiza porównawcza

2022