Elevance Health Inc (ELV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 32 186 000 32 802 000 29 052 000 23 543 000 21 076 000
Należności w tys. USD 16 044 000 13 440 000 10 958 000 10 553 000 9 311 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 39 696 000 34 885 000 29 453 000 23 617 000 21 965 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,21 1,33 1,36 1,44 1,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $32 186 000K + $16 044 000K) ÷ $39 696 000K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022