Elevance Health Inc (ELV)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 155 660 000 136 943 000 120 808 000 103 141 000 91 341 000
Należności w tys. USD 16 044 000 13 440 000 10 958 000 10 553 000 9 311 000
Rotacja należności 9,70 10,19 11,02 9,77 9,81

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $155 660 000K ÷ $16 044 000K
= 9,70


Analiza porównawcza

2022