Elevance Health Inc (ELV)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 155 660 000 136 943 000 120 808 000 103 141 000 91 341 000
Working capital w tys. USD 15 921 000 16 237 000 16 298 000 15 416 000 12 356 000
Rotacja kapitału pracującego 9,78 8,43 7,41 6,69 7,39

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $155 660 000K ÷ $15 921 000K
= 9,78


Analiza porównawcza

2022