Elevance Health Inc (ELV)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 7 135 000 7 048 000 5 999 000 5 614 000 4 862 000
Aktywa razem w tys. USD 102 772 000 97 460 000 86 615 000 77 453 000 71 571 000
Operacyjny ROA 6,94% 7,23% 6,93% 7,25% 6,79%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $7 135 000K ÷ $102 772 000K
= 6,94%


Analiza porównawcza

2022