Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
2022/Q1
(30 wrz 2021)
2021/Q4
(30 cze 2021)
2021/Q3
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 725 000 2 938 000 3 957 000 3 836 000 4 603 000 3 995 000 4 958 000 6 399 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 641 000 754 000 792 000 625 000 661 000 593 000 603 000 729 000
Należności w tys. USD 1 932 000 2 156 000 1 629 000 2 209 000 2 079 000 2 265 000 1 702 000 1 735 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 655 000 5 271 000 5 815 000 5 414 000 5 762 000 5 319 000 5 298 000 5 197 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,11 1,11 1,10 1,23 1,27 1,29 1,37 1,71

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 725 000K + $641 000K + $1 932 000K) ÷ $5 655 000K
= 1,11