Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 1 006 000 2 390 000 2 870 000 684 000 1 785 000 1 108 000 1 249 000
Amortyzacja 744 000 727 000 651 000 611 000 557 000 531 000 464 000
Zmiana stanu należności -177 000 -73 000 508 000 -637 000 344 000 92 000 136 700
Zmiana stanu zapasów 59 000 415 000 443 000 56 000 388 000 139 000 215 600
Zmiana stanu gotówki 72 000 -1 001 000 -64 000 2 035 000 272 000 974 000 357 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 731 000 3 040 000 3 631 000 2 280 000 2 517 000 2 573 000 1 800 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 289 000 -1 040 000 -637 000 -623 000 -744 000 -629 000 -504 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 217 000 -945 000 -1 864 000 -1 698 000 -473 000 -369 000 -2 214 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 590 000 -3 036 000 -1 892 000 1 461 000 -2 173 000 -1 172 000 630 000