Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

ROE

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 390 000 2 870 000 684 000 1 785 000 1 108 000
Kapitał własny w tys. USD 5 590 000 6 057 000 3 935 000 4 386 000 4 688 000
ROE 42,75% 47,38% 17,38% 40,70% 23,63%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $2 390 000K ÷ $5 590 000K
= 42,75%