Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 910 000 17 737 000 16 215 000 14 294 000 14 863 000
Aktywa razem w tys. USD 23 415 000 20 910 000 21 971 000 17 781 000 13 156 000
Rotacja aktywów razem 0,68 0,85 0,74 0,80 1,13

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $15 910 000K ÷ $23 415 000K
= 0,68