Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 238,24 247,57 238,48 211,89 216,18
Cykl należności dni 33,31 33,52 38,31 30,49 44,97
Cykl zobowiązań dni 133,56 154,48 161,08 120,95 160,57
Cykl konwersji gotówki dni 138,00 126,62 115,71 121,43 100,57

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 238,24 + 33,31 – 133,56
= 138,00