Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 305 000 3 834 000 3 552 000 3 387 000 2 844 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 822 000 1 692 000 1 177 000 1 490 000 1 182 000
Rotacja zobowiązań 2,36 2,27 3,02 2,27 2,41

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 305 000K ÷ $1 822 000K
= 2,36


Analiza porównawcza

2022