Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 737 000 16 215 000 14 294 000 14 863 000 13 683 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 650 000 2 280 000 2 055 000 2 068 000 1 823 000
Rotacja aktywów trwałych 6,69 7,11 6,96 7,19 7,51

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 737 000K ÷ $2 650 000K
= 6,69