Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 15 910 000 17 737 000 16 215 000 14 294 000 14 863 000 13 683 000 11 824 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 564 000 4 305 000 3 834 000 3 552 000 3 387 000 2 844 000 2 437 000
Zysk ze sprzedaży brutto 11 346 000 13 432 000 12 381 000 10 742 000 11 476 000 10 839 000 9 387 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 9 575 000 9 888 000 9 371 000 8 637 000 8 857 000 8 556 000 7 469 000
Zysk operacyjny 1 771 000 3 544 000 3 010 000 2 105 000 2 619 000 2 283 000 1 918 000
Koszty odsetek netto 255 000 167 000 173 000 161 000 133 000 128 000 103 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 397 000 3 036 000 3 331 000 1 046 000 2 307 000 1 980 000 1 617 000
Podatek dochodowy 387 000 628 000 456 000 350 000 513 000 863 000 361 000
Udziały niekontrolujące 4 000 18 000 5 000 12 000 9 000 9 000 7 000
Zysk (strata) netto 1 006 000 2 390 000 2 870 000 684 000 1 785 000 1 108 000 1 249 000