Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa razem w tys. USD 20 910 000 21 971 000 17 781 000 13 156 000 12 567 000
Kapitał własny w tys. USD 5 590 000 6 057 000 3 935 000 4 386 000 4 688 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,74 3,63 4,52 3,00 2,68

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $20 910 000K ÷ $5 590 000K
= 3,74