Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk brutto w tys. USD 3 036 000 3 331 000 1 046 000 2 307 000 1 980 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 737 000 16 215 000 14 294 000 14 863 000 13 683 000
Marża zysku brutto 17,12% 20,54% 7,32% 15,52% 14,47%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 036 000K ÷ $17 737 000K
= 17,12%