Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 9 139 000 9 298 000 9 768 000 8 892 000 7 212 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 240 000 5 815 000 5 298 000 5 179 000 4 605 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,46 1,60 1,84 1,72 1,57

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $9 139 000K ÷ $6 240 000K
= 1,46