Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 117 000 5 144 000 5 537 000 4 914 000 2 896 000
Aktywa razem w tys. USD 23 415 000 20 910 000 21 971 000 17 781 000 13 156 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,30 0,25 0,25 0,28 0,22

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 117 000K ÷ $23 415 000K
= 0,30