Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 144 000 5 537 000 4 914 000 2 896 000 3 361 000
Aktywa razem w tys. USD 20 910 000 21 971 000 17 781 000 13 156 000 12 567 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,25 0,28 0,22 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 144 000K ÷ $20 910 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022