Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 144 000 5 537 000 4 914 000 2 896 000 3 361 000
Kapitał własny w tys. USD 5 590 000 6 057 000 3 935 000 4 386 000 4 688 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,48 0,48 0,56 0,40 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $5 144 000K ÷ ($5 144 000K + $5 590 000K)
= 0,48