Dycom Industries, Inc. (DY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2024/Q4
(27 sty 2024)
2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 3 361 820 3 336 094 3 300 329 3 267 900 3 160 260 3 051 241 2 906 209 2 759 596
Zobowiązania handlowe w tys. USD 222 121 215 278 204 776 196 183 207 739 200 980 187 570 176 447
Rotacja zobowiązań 15,14 15,50 16,12 16,66 15,21 15,18 15,49 15,64

2024/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 361 820K ÷ $222 121K
= 15,14


Analiza porównawcza

2024/Q4