Dycom Industries, Inc. (DY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 492 680 1 356 090 1 168 630 1 258 290 1 096 440
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 469 551 381 796 448 490 323 025 284 991
Wskaźnik płynności bieżącej 3,18 3,55 2,61 3,90 3,85

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 492 680K ÷ $469 551K
= 3,18


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Dycom Industries, Inc.
DY
3,18
Arcosa Inc
ACA
2,33
KBR Inc
KBR
0,96
Mastec Inc.
MTZ
1,55
MDU Resources Group Inc
MDU
1,36
MYR Group Inc
MYRG
1,33