Dycom Industries, Inc. (DY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2024
(27 sty 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 361 820 3 160 260 2 633 880 2 641 990 2 779 730
Zapasy w tys. USD 108 565 114 972 81 291 70 849 98 324
Rotacja zapasów 30,97 27,49 32,40 37,29 28,27

2024 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 361 820K ÷ $108 565K
= 30,97


Analiza porównawcza

2024