Dycom Industries, Inc. (DY)

ROA

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Zysk netto w tys. USD 142 213 48 574 34 337 57 215 62 907
Aktywa razem w tys. USD 2 313 250 2 118 220 1 944 160 2 217 630 2 097 500
ROA 6,15% 2,29% 1,77% 2,58% 3,00%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $142 213K ÷ $2 313 250K
= 6,15%


Analiza porównawcza

2023