Dycom Industries, Inc. (DY)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Zysk brutto w tys. USD 180 122 52 776 59 217 78 536 88 038
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 808 460 3 130 520 3 199 160 3 339 680 3 127 700
Marża zysku brutto 4,73% 1,69% 1,85% 2,35% 2,81%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $180 122K ÷ $3 808 460K
= 4,73%


Analiza porównawcza

2023