Dycom Industries, Inc. (DY)

Rotacja należności

Obliczenia

2024
(27 sty 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 175 570 3 808 460 3 130 520 3 199 160 3 339 680
Należności w tys. USD 1 243 260 1 067 010 895 898 858 123 817 245
Rotacja należności 3,36 3,57 3,49 3,73 4,09

2024 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 175 570K ÷ $1 243 260K
= 3,36


Analiza porównawcza

2024