Dycom Industries, Inc. (DY)

ROE

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Zysk netto w tys. USD 142 213 48 574 34 337 57 215 62 907
Kapitał własny w tys. USD 868 755 758 544 811 308 868 604 804 168
ROE 16,37% 6,40% 4,23% 6,59% 7,82%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $142 213K ÷ $868 755K
= 16,37%


Analiza porównawcza

2023