Dycom Industries, Inc. (DY)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2024
(27 sty 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
EBIT w tys. USD 322 993 210 539 81 558 121 509 117 806
Koszty odsetek netto w tys. USD 52 603 40 618 33 166 29 671 50 859
Wskaźnik pokrycia odsetek 6,14 5,18 2,46 4,10 2,32

2024 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $322 993K ÷ $52 603K
= 6,14


Analiza porównawcza

2024