Dycom Industries, Inc. (DY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 808 460 3 130 520 3 199 160 3 339 680 3 127 700
Property, plant and equipment w tys. USD 367 852 294 798 273 960 376 610 424 751
Rotacja aktywów trwałych 10,35 10,62 11,68 8,87 7,36

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 808 460K ÷ $367 852K
= 10,35


Analiza porównawcza

2023