Dycom Industries, Inc. (DY)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Zysk netto w tys. USD 142 213 48 574 34 337 57 215 62 907
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 808 460 3 130 520 3 199 160 3 339 680 3 127 700
Marża zysku netto 3,73% 1,55% 1,07% 1,71% 2,01%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $142 213K ÷ $3 808 460K
= 3,73%


Analiza porównawcza

2023