Dycom Industries, Inc. (DY)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 210 539 81 558 121 509 117 806 116 565
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 808 460 3 130 520 3 199 160 3 339 680 3 127 700
Marża zysku operacyjnego 5,53% 2,61% 3,80% 3,53% 3,73%

2023 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $210 539K ÷ $3 808 460K
= 5,53%


Analiza porównawcza

2023