Dycom Industries, Inc. (DY)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2024
(27 sty 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 813 759 648 198 496 642 557 176 559 952
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 175 570 3 808 460 3 130 520 3 199 160 3 339 680
Marża zysku ze sprzedaży brutto 19,49% 17,02% 15,86% 17,42% 16,77%

2024 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $813 759K ÷ $4 175 570K
= 19,49%


Analiza porównawcza

2024