Dycom Industries, Inc. (DY)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2024
(27 sty 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
Aktywa razem w tys. USD 2 516 880 2 313 250 2 118 220 1 944 160 2 217 630
Kapitał własny w tys. USD 1 054 660 868 755 758 544 811 308 868 604
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,39 2,66 2,79 2,40 2,55

2024 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 516 880K ÷ $1 054 660K
= 2,39


Analiza porównawcza

2024