Dycom Industries, Inc. (DY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(25 sty 2020)
2019
(26 sty 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 210 539 81 558 121 509 117 806 116 565
Aktywa razem w tys. USD 2 313 250 2 118 220 1 944 160 2 217 630 2 097 500
Operacyjny ROA 9,10% 3,85% 6,25% 5,31% 5,56%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $210 539K ÷ $2 313 250K
= 9,10%


Analiza porównawcza

2023