Dycom Industries, Inc. (DY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2024/Q4
(27 sty 2024)
2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 3 361 820 3 336 094 3 300 329 3 267 900 3 160 260 3 051 241 2 906 209 2 759 596
Zapasy w tys. USD 108 565 114 016 117 225 115 748 114 972 107 135 98 883 94 067
Rotacja zapasów 30,97 29,26 28,15 28,23 27,49 28,48 29,39 29,34

2024/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $3 361 820K ÷ $108 565K
= 30,97


Analiza porównawcza

2024/Q4