Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 118 977 111 541 132 572 127 016 126 032 146 730 99 460 68 906
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 139 678 169 728 169 953 141 989 106 594 134 527 124 949 92 310
Należności w tys. USD 761 271 769 259 770 893 695 156 687 328 602 057 542 830 470 167
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 033 700 1 013 550 1 099 020 1 068 440 1 027 980 919 827 813 414 752 684
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 1,04 0,98 0,90 0,89 0,96 0,94 0,84

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($118 977K + $139 678K + $761 271K) ÷ $1 033 700K
= 0,99