Darling Ingredients Inc (DAR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 741 370 3 571 920 3 363 900 3 387 730 3 662 250
Property, plant and equipment w tys. USD 1 840 080 1 863 810 1 802 410 1 687 860 1 645 820
Rotacja aktywów trwałych 2,58 1,92 1,87 2,01 2,23

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 741 370K ÷ $1 840 080K
= 2,58