Darling Ingredients Inc (DAR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 532 200 4 741 370 3 571 920 3 363 900 3 387 730
Property, plant and equipment w tys. USD 2 462 080 1 840 080 1 863 810 1 802 410 1 687 860
Rotacja aktywów trwałych 2,65 2,58 1,92 1,87 2,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 532 200K ÷ $2 462 080K
= 2,65