Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 127 016 68 906 81 617 72 935 107 262
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 141 989 92 310 90 082 71 631 57 346
Należności w tys. USD 695 156 470 167 409 270 409 655 392 199
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 068 440 752 684 675 305 688 339 540 498
Wskaźnik płynności szybkiej 0,90 0,84 0,86 0,81 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($127 016K + $141 989K + $695 156K) ÷ $1 068 440K
= 0,90