Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja zapasów 7,43 7,65 6,62 7,13 7,76
Rotacja należności 9,40 10,08 8,73 8,21 8,64
Rotacja zobowiązań 10,59 11,39 10,53 10,82 12,06
Rotacja kapitału pracującego 11,47 14,10 11,46 14,69 9,48

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Cykl zapasów dni 49,15 47,72 55,10 51,17 47,02
Cykl należności dni 38,84 36,19 41,82 44,45 42,26
Cykl zobowiązań dni 34,47 32,03 34,66 33,73 30,26

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,65 2,58 1,92 1,87 2,01
Rotacja aktywów razem 0,71 0,77 0,64 0,63 0,69