Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 438 970 1 480 530 1 558 430 1 666 940 1 698 050
Aktywa razem w tys. USD 6 133 730 5 613 330 5 345 260 4 889 350 4 958 220
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,26 0,29 0,34 0,34

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 438 970K ÷ $6 133 730K
= 0,23