Darling Ingredients Inc (DAR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 002 610 3 499 380 2 688 820 2 589 080 2 647 080
Zapasy w tys. USD 673 621 457 465 405 922 362 957 341 028
Rotacja zapasów 7,43 7,65 6,62 7,13 7,76

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 002 610K ÷ $673 621K
= 7,43