Darling Ingredients Inc (DAR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 241 980 883 108 774 820 740 643 786 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 741 370 3 571 920 3 363 900 3 387 730 3 662 250
Marża zysku ze sprzedaży brutto 26,19% 24,72% 23,03% 21,86% 21,47%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 241 980K ÷ $4 741 370K
= 26,19%