Darling Ingredients Inc (DAR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 698 266 534 059 154 434 90 787 110 187
Aktywa razem w tys. USD 9 202 370 6 133 730 5 613 330 5 345 260 4 889 350
Operacyjny ROA 7,59% 8,71% 2,75% 1,70% 2,25%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $698 266K ÷ $9 202 370K
= 7,59%