Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 68 906 81 617 72 935 107 262 106 774
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 92 310 90 082 71 631 57 346 94 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 752 684 675 305 688 339 540 498 559 483
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,25 0,21 0,30 0,36

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($68 906K + $92 310K) ÷ $752 684K
= 0,21