Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 126 502 127 016 68 906 81 617 72 935
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 148 243 141 989 92 310 90 082 71 631
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 998 137 1 068 440 752 684 675 305 688 339
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,25 0,21 0,25 0,21

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($126 502K + $148 243K) ÷ $998 137K
= 0,28