Darling Ingredients Inc (DAR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 532 200 4 741 370 3 571 920 3 363 900 3 387 730 3 662 250
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 002 610 3 499 380 2 688 820 2 589 080 2 647 080 2 875 850
Zysk ze sprzedaży brutto 1 529 600 1 241 980 883 108 774 820 740 643 786 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 436 608 391 538 378 496 358 523 309 264 347 487
Zysk operacyjny 698 266 534 059 154 434 90 787 110 187 136 813
Koszty odsetek netto 125 566 62 077 72 686 78 674 86 429 88 926
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 893 718 821 396 353 619 380 434 117 975 64 200
Podatek dochodowy 146 626 164 106 53 289 59 467 12 031 -69 154
Udziały niekontrolujące 9 402 6 376 3 511 8 367 4 448 4 886
Zysk (strata) netto 737 690 650 914 296 819 312 600 101 496 128 468