Darling Ingredients Inc (DAR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 532 200 4 741 370 3 571 920 3 363 900 3 387 730
Aktywa razem w tys. USD 9 202 370 6 133 730 5 613 330 5 345 260 4 889 350
Rotacja aktywów razem 0,71 0,77 0,64 0,63 0,69

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 532 200K ÷ $9 202 370K
= 0,71