Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 089 010 986 994 917 288 897 942 956 445
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 752 684 675 305 688 339 540 498 559 483
Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,46 1,33 1,66 1,71

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 089 010K ÷ $752 684K
= 1,45