Darling Ingredients Inc (DAR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 638 100 1 089 010 986 994 917 288 897 942
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 068 440 752 684 675 305 688 339 540 498
Wskaźnik płynności bieżącej 1,53 1,45 1,46 1,33 1,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 638 100K ÷ $1 068 440K
= 1,53