Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 052 242 1 057 091 1 078 470 1 166 402 1 215 952 1 311 055 1 390 210
Zobowiązania handlowe w tys. USD 196 275 188 035 172 033 162 213 193 530 203 454 236 120
Rotacja zobowiązań 5,36 5,62 6,27 7,19 6,28 6,44 5,89

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 052 242K ÷ $196 275K
= 5,36


Analiza porównawcza

2023/Q2