Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 078 470 1 390 210 1 236 940 872 887
Zobowiązania handlowe w tys. USD 172 033 236 120 299 636 182 025
Rotacja zobowiązań 6,27 5,89 4,13 4,80

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 078 470K ÷ $172 033K
= 6,27


Analiza porównawcza

2022