Corsair Gaming Inc (CRSR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 151 180 62 415 129 543 48 165
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 40 593 51 024 37 997 24 696
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 342 998 446 747 505 381 299 930
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,56 0,25 0,33 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($151 180K + $40 593K) ÷ $342 998K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022