Corsair Gaming Inc (CRSR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 622 793 705 775 690 971 429 810
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 342 998 446 747 505 381 299 930
Wskaźnik płynności bieżącej 1,82 1,58 1,37 1,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $622 793K ÷ $342 998K
= 1,82


Analiza porównawcza

2022